Gayrimenkul Değerleme

Nitelikli Değerleme Çalışmaları

 • Arsa ve Araziler
 • Fabrikalar ve Üretim Tesisleri
 • Ticari Amaçlı Yapılar (Ofis, Dükkan …vs)
 • Alışveriş Merkezleri Otel, Tatil Köyü, Konaklama Tesisleri Marina ve Limanlar Golf Tesisleri
 • Akaryakıt İstasyonları
 • Lojistik Kullanımlı Yapılar
 • İkamet Amaçlı Mülkler Eğlence Tesisleri ve Temalı Parklar Taş ve Maden Ocakları Öğrenci Yurtları
 • Otoyol Dinlenme tesisleri

İnşaat Yatırım İlerleme  Raporu Hizmetleri

 • Proje ilerleme durum tespiti ve iş programı kontrolü
 • Güncel Maliyetler Harcama Kontrolleri Gerçekleşen ve bütçelenen maliyetlerin uygunluğunun karşılaştırılması ve kredi finansörüne raporlanması

Gayrimenkul Değerleme ( arazi ve arsalar, meskenler, işyeri binaları, sınai tesisler, eğitim ve sağlık tesisleri, vakıf malları, turizm tesisleri, yolcu ve yük gemileri, yatlar ve deniz araçları )

 • Yatırım projelerinin fizibilite analizi
 • Makine ve ekipman değerlemesi
 • Maden tesisleri değerlemesi
 • Piyasa araştırması
 • Şirket aktiflerinin değerlemesi
 • Yer seçim analizi
 • Proje yönetimi danışmanlığı
 • Resmi kuruluşlara bilirkişi hizmeti
 • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerine danışmanlık
 • Turizm yatırım projelerinde yer seçim analizi
 • Kira bedeli tespiti
 • En etkin ve verimli kullanım analizi

Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemesi

 • Kira Değeri Tespiti
 • Üst Hakkı Değeri Tespiti
 • Kaynak Hakları Tespiti (Su kaynağı ,Maden Ocakları …..vb)
 • Fizibilite Çalışmaları,
 • Proje Değerleme Çalışmaları,
 • Proje ve Yapıların Şerefiyelendirme Çalışmaları,
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı ve Şerefiyelendirmeleri Yer Seçimi (Lokasyon) Analizleri En İyi ve En Verimli Kullanım Etüdü Çalışmaları,
 • Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları,
 • AVM Sektörü, Konut Sektörü,
 • Otel sektörü,
 • Öğrenci Yurtları,
 • Ofis sektörü,
 • Petrol Sektörü..vb
 • İhale Süreci Yönetimi Danışmanlığı,
 • Portföy ve NPL Değerlemeleri,
 • Tapu ve Ruhsat Mevcut Durum Değerlendirme Raporları,
 • Gayrimenkullerle İlgili Değerlendirme Görüş ve Tavsiye Raporları,
 • Mimari Çalışmalara Destek Olacak Gayrimenkul Danışmanlığı İnşaat ilerleme teknik hizmet danışmanlığı verilen Büyük Hacimli Kredilerin  İzlenmesine Yönelik Düzenli Raporlama Hizmetleri  (Lüks Konut Projeleri , AVM, İş Merkezi, HES Tesisleri..vb  ) 

Finansal Kurumlar için Hizmetler

 • İnşaat Gelişimi İzleme Raporları
 • Yatırım Harcama Kontrol Raporları
 • Kredi Kontrol Hizmetleri
 • Proje İlerleme Denetim Raporlarının hazırlanması
 • Bina Alanlarının Yasal ve Mevcut Kullanım Durumunun İncelemesi
 • Resmi Belgelerin Analizi ve raporlanması
 • Teknik Durum Tespiti ve Değerlendirme