İnşaat

İNŞAAT İŞLERİNDE DANIŞMA VE DESTEK

Müşavirlik Hizmetleri

 • Kurumlara Dosya Hazırlama Hizmeti(Bakanlık-Belediye-Tarım-Kadastro vb.)
 • Kurumlarda İş Takibi Hizmeti
 • Planlama ve değerlendirme çalışmaları
 • Olabilirlik (fizibilite) etüdleri
 • Topoğrafya çalışmaları, harita ve kadastro
 • Proje yönetimi
 • Yapım (inşaat) yönetimi
 • Proje finansmanı danışmanlığı
 • İşletmeye alma danışmanlığı
 • Tesislerin doğru kullanımı için teknik eğitim hizmet danışmanlığı
 • Risk Analizi ve Yönetim Danışmanlığı

Harita Hizmetleri

 • İnşaat Yapım İşlerinde Harita Desteği (Kübaj ,aplikasyon, alim vs.)
 • Röleve Ölçümleri