Harita

HARİTA YAPIM İŞLERİ

 • Halihazır Harita Yapımı
 • Altyapı proje Harita Yapımı
 • Güzergah haritaları
 • Kamulaştırma haritaları
 • Şeritvari Harita Yapımı
 • Özel Amaçlı Harita Yapımı
 • Kadastral Haritalar
 • Plankote Harita Yapımı (Kübaj – Kesit – Plan Kote)
 • Boykesit ve enkesit haritaları
 • Maden, taş ocağı Harita Yapımı
 • Röleve Harita Yapımı
 • Sınırlandırma Harita Yapımı
 • Özel Ağaçlandırma Harita Yapımı (Orman izinleri (Ön izin – Kesin İzin)
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

İMAR PLANI VE UYGULAMALARI

 • İmar Uygulama Haritaları
 • Parselasyon (Uygulama İmar Planı) Harita Yapımı 
 • 3194 Sayılı imar kanunu ve 18. madde uygulamaları
 • İfraz,Yola Terk, Yoldan İhdas, vb. İmar Uygulamaları Danışmanlık Hizmeti
 • Planlama ve değerlendirme çalışmaları
 • Kurumlara Dosya Hazırlama Hizmeti(Bakanlık-Belediye-Tarım- İl Özel İdare-Kadastro vb.)
 • Kurumlarda İş Takibi Hizmeti
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

PROJE APLİKASYON HİZMETLERİ

 • Parsel aplikasyonu (Sınır tespiti)
 • Proje aplikasyonu
 • Binaların Konum Aplikasyonu
 • Harita TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu)
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

 • Üst Yapı Uygulamaları
 • Yüksek Katlı Bina Uygulamaları 
 • Kolon, Temel, Duvar Aplikasyonları ve Kot Tespiti
 • Çelik Yapılar Kazı Dolgu Kübaj Hesabı
 • İç Mekan Duvar Aksı
 • Şap Kotu Tespiti, + 1 Kotu Tespiti Peyzaj
 • Park Bahçe Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Tus Belge Hazırlanması
 • Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Toplu Konut Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Tretuvar, Bordur ve Parke Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Her Türlü Metraj ve Hakediş Dosyalarının Hazırlanması
 • Yol Etüt ve Projelerinin Hazırlanması
 • Alt Yapı Uygulamaları
 • Yol Etüt ve Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Bütün Alt Yapı ve Boru Hattı Projelerinin Sahaya Uygulanması
 • Kot ve Aplikasyon Çalışmaları
 • Deformasyon Ölçmeleri
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

JEODEZİK MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ

 • Kule,Bina,Köprü vb. Yüksekliklerin Ölçümü
 • Hacim, hafriyat, kübaj hesaplama
 • Yol proje uygulamaları
 • Enlem ve boylam Sondaj-zemin etüdleri
 • Topoğrafya çalışmaları, harita ve kadastro Cephe Rölevesi
 • Hacim Hesapları(Kübaj)
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

GPS ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMESİ

 • Elipsoidal Koordinat Hesabı (Enlem-Boylam)
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

İLETİŞİM ŞİRKETLERİ (GSM SAHA KİRALAMA VE İZİN HİZMETLERİ İÇİN)

 • Kiralamaya konu olan yerlerinin aplikasyonu,
 • Kadastral durum tespiti,
 • Tapu durumu tespiti,
 • İmar durumu tespiti,
 • Kiralama yapılacak arsanın tüm altyapı ve üst yapı durum tespiti,
 • İstenen ve gereken şekilde fotoğraflandırılması,
 • Kiralama yapılan yerin Google Earth (uydu) ve 1:25.000’lik paftalarda işlenmesi,
 • Tüm bu yapılan çalışmalar sonucunda istenen yerlerin arazide tespiti ve işaretlenmesi,
 • Mevcut durumla ilgili söz konusu yer için rapor hazırlanması,
 • İstenen şekilde kiralama yapılacak yerin tüm altyapı, üst yapı ve hukuki duruma teşkil edecek verilerin haritalandırılarak rapor yazılması.
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

ENERJİ ŞİRKETLERİ

 • Rüzgar elektrik santrallerinin ruhsata esas anahtar teslim tüm işleri
 • Hidroelektrik santrallerinin ruhsata esas anahtar teslim tüm işleri
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti

BAYİ, ŞUBE, FRANCHISE İÇİN

 • İstenen format ve özelliklerde bayii veya şubelerin haritalandırılması, civarındaki işyerleri ve önemli yerlerin tespit edilerek krokilendirilmesi işlerini de yapmaktayız.
 • Müşavirlik (danışma) Hizmeti